U bent hier: Home

Opstart maandag 8 juni

Ook wij staan te trappelen om onze kleuters terug te zien op school!

Als school is het bijna onmogelijk om alle voorzorgsmaatregelen te realiseren maar toch hebben we ons best gedaan om aan alles te voldoen.  Uiteraard gaan we moeten afwachten hoe alles maandag gaat verlopen en daarom rekenen we ook op jullie medewerking.

Hieronder nog even alles op een rij:

- Schoolpoort gaat pas open om 8.25u.  Gelieve tijdens het wachten rekening te houden met de social distancing! 

- Kls van K1 (Juf Jessica) en K2 (Juf Nathalie) worden afgezet aan de (grijze) voordeur.  Ouders komen niet binnen in de school! 's Middags worden ze ook hier afgehaald.

- Kls van de peuterklas (Juf Allessandra) en K3 (Juf Caroline) worden afgezet aan de groene poort. Ouders komen niet binnen in de school! 's Middags worden ze ook hier afgehaald. 

- Onze kleuters van de peuterklas, K1 en K2 komen enkel in de voormiddag naar school. (8.25u tot 12u)  In de namiddag is het geen school voor deze klassen. 

- Onze kleuters van K3 komen in de voormiddag (8.25u - 12u) en namiddag (13.30u -15.25u) naar school. Kls eten 's middags thuis.

- Op woensdag is er geen school voor onze kleuters.

- Kls die in de namiddag thuis geen opvang hebben kunnen terecht in de opvang op school. 

   Let op!  Hiervoor vragen wij een attest van je werkgever!

Na de eerste schoolweek gaan we kijken of we indien nodig nog moeten bijsturen want veiligheid blijft voor ons het allerbelangrijkste. 

Graag willen we jullie bedanken voor jullie engagement, geduld en vertrouwen in ons en onze kleuterschool.

#teamtlindeke

 

Smartschoolplatform

Beste ouders,

Ons smartschoolplatform staat vanaf vandaag voor jullie klaar!  Dit vergemakkelijkt de communicatie naar jullie toe.  Ook voor onze kleuterjuffen biedt dit extra mogelijkheden naar opvolging van onze kleuters.

Probeer aub zo snel mogelijk aan te melden (liefst voor 28 maart) en stuur een bevestigingsmail naar de juf van je kleuter(s).  Jullie vinden het stappenplan hier.

Problemen kan je melden via directie@pleintje.be of christel.verlinden@kleuterschooltlindeke.be of telefonisch 03/886.66.66

Alvast bedankt!

 

Tips en hulplijnen coronacrisis

Het zijn voor ons allemaal vreemde tijden. Heeft je kleuter veel vragen en weet je hierop geen antwoord?   Is je kleuters soms bang?  Hier vind u enkele tips vanuit ons CLB.

 

Wat te doen wanneer de kinderen zolang binnen moeten blijven?

Via volgende link vind je een aantal ideetjes. Vele daarvan zijn eerder van toepassing voor kinderen van de lagere school, maar ook voor de kleuterschool zijn er heel wat tips te vinden!

Veel plezier en houd het gezond!

Aanpassingen aan CLB-werking in het kader van de richtlijnen voor COVID-19 virus

(dd. 18 03 2020)


GO! CLB Rivierenland en al haar medewerkers blijven aan het werk de komende weken en blijven dus bereikbaar voor vragen.

De genomen maatregelen in het kader van het Covid-19 virus vragen wel heel wat aanpassingen in onze werking:

• Alle vaccinaties en systematische contacten (medisch onderzoek) worden vanaf maandag 16/3 tot en met 3/4 geannuleerd.

• Ook kleuterconsulten met ouders op het CLB/school zullen niet doorgaan. Wij contacteren jullie van zodra er duidelijkheid komt over de mogelijkheid om onderzoeken opnieuw in te plannen.

• We stappen volledig over op telewerk. Al onze medewerkers blijven van thuis uit zowel telefonisch als via e-mail bereikbaar, maar er is geen fysieke permanentie meer op onze hoofdzetel.

We vragen om ons dus zoveel als mogelijk via telefoon of mail te contacteren en fysiek contact te vermijden. We bekijken de komende dagen in overleg met jullie of we gesprekken/overlegmomenten op een andere manier kunnen laten doorgaan indien dat toch echt nodig blijkt (via CLB-chat, via telefoon).


De CLB-chat blijft open en wordt versterkte ingezet en blijft dus ook bereikbaar voor al jullie vragen! https://www.clbchat.be/ CLBch@t is open op ma - di – woe - do van 14u tot 21u


Alvast bedankt om deze richtlijnen op te volgen en te zorgen voor jezelf en elkaar. #samentegencorona #teamGO!CLBRivierenland
  

Inschrijvingen

De inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 voor het basis- en secundair onderwijs zijn opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april. Kinderen die al ingeschreven zijn, blijven natuurlijk ingeschreven. 

 

Update Corona: 

Schorsing van de lessen vanaf zaterdag 14 maart tot en met 3 april 2020.

Beste ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijke(n)
Beste leerling


Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, worden alle lessen geschorst vanaf zaterdag 14 maart tot en met 3 april 2020. Voor de leerlingen van wie de ouders beiden buitenshuis moeten werken, die niet in opvang kunnen voorzien en wiens kinderen anders opgevangen zouden worden door oudere mensen (+ 65 jaar), wordt wel opvang georganiseerd. (Men raadt ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door senioren, ouder dan 65 jaar.)

Bij het organiseren van de opvang op school houden we als vanzelfsprekend rekening met hygiëne, afstand en ventilatie.
We organiseren geen voor- en naschoolse opvang.

Wij vragen u om ons bij voorbaat te verwittigen indien wij voor uw kind(eren) in opvang dienen te voorzien, zodat wij voor een goede organisatie kunnen zorgen. Indien slechts een minimale opvang noodzakelijk is, bijvoorbeeld enkele dagen of uren, vermeldt u dit ook.


Hiervoor kan u ons bereiken op het nummer: 03 886 66 66 (tijdens de schooluren)

            of via mail: directeur@pleintje.be

 

Gelieve ons deze info zo snel als mogelijk te bezorgen. Zorg ervoor dat de naam van de leerling en de klas duidelijk vermeld worden.


Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

• Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be
• Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders


GO! CLB Rivierenland zal voor jullie als leerling/ouder tijdens de kantooruren steeds bereikbaar blijven. Wij voorzien in een permanentie op de hoofdzetel en onze medewerkers blijven via mail en telefoon ook rechtstreeks bereikbaar.
We bekijken in de komende dagen hoe we jullie als leerling en ouder verder kunnen begeleiden via bijvoorbeeld de CLB-chat.
Voor meer informatie, hou je Smartschoolberichten van je school en onze facebook – pagina in de gaten.
https://m.facebook.com/pages/category/School/GO-CLB-Rivierenland-420320091636602/

 


Sara Borghys
Directeur
GO! BS ‘t Pleintje